GIỚI THIỆU

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN PKĐK HOÀNG DŨNG GIAI ĐOẠN 2020 – 2022

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2025

Tầm nhìn:

  • Phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu ở trong khu vực. Cam kết mang đến cho cộng đồng dịch vụ y tế chuẩn mực cao với chi phí hợp lý. Là nơi mọi người dân đều được tiếp cận với các phương pháp chẩn đoán và điều trị hiện đại trên thế giới.

Sứ mệnh:

  • Cung cấp dịch vụ y tế chuẩn mực với chi phí hợp lý, phù hợp với đại đa số người dân trong khu vực Trảng Bom, đồng thời không ngừng nỗ lực mang đến sự hài lòng cao nhất cho bệnh nhân và người thân.
  • Xem nhân viên là hạt nhân để góp phần vào sự thành công của phòng khám. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng, trọng người tài. Không ngừng nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, tạo cơ hội nâng cao nghiệp vụ và phát triển sự nghiệp cho mọi nhân viên.

Giá trị cốt lõi:

  • Tư duy và hành động dựa trên lợi ích của người dân
  • Ứng dụng sáng tạo y học hiện đại và khoa học quản trị
  • Sống hướng thiện, yêu thương và thấu hiểu

A. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu ở trong khu vực. Cam kết mang đến cho cộng đồng dịch vụ y tế chuẩn mực cao với chi phí hợp lý.

2. Mục tiêu cụ thể

  1. Đẩy mạnh phát triển chuyên khoa sâu cả hệ lâm sàng và cận lâm sàng, bám sát định hướng phát triển của phòng khám.
  2. Xây dựng được phòng khám văn hóa, văn minh, bám sát mục tiêu 3 hơn: nhanh hơn, chính xác hơn, thân thiện hơn.
  3. Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, chuyên sâu.
  4. Xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững đảm bảo lợi ích ba bên bao gồm: Bệnh nhân, Nhân viên phòng khám và quyền lợi nhà đầu tư.

B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP

2.1. Hoàn thiện tổ chức bộ máy tổ chức và nhân sự

 Xây dựng bộ máy tổ chức gồm bao gồm:

– Bộ phận quản lý: Ban quản trị, ban giám đốc

– Bộ phận chức năng: Kế toán, Nhân sự, Điều dưỡng, Vật tư, CNTT, Phục vụ

– Bộ chuyên môn: Các khoa lâm sàng + Cận lâm sàng

– Bộ phận dược:

– Ban quản trị:

– Ban giám đốc:

+ Giám đốc, Phó giám đốc điều hành:

+ Giám đốc chuyên môn:

– Bộ phận chức năng:

+ Tài chính – Kế toán: là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành phòng khám và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính kế toán của phòng khám. Tham mưu cho Ban giám đốc lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của phòng khám và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Quản lý việc thu viện phí theo quy định. Tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của phòng khám phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện chi trả các chế độ cho Bác sĩ và nhân viên, các đơn vị hợp tác tiền lương, chế độ. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

+ Nhân sự: Căn cứ tình hình hoạt động của phòng khám sắp xếp nhân lực, tổ chức tuyển dụng trình Giám đốc xét. Thực hiện công tác quản lý nhân viên, quản lý hồ sơ Bác sĩ, nhân viên theo phương pháp khoa học, thống kê báo cáo theo quy định. Xây dựng lề lối làm việc và đại diện công ty thông báo các chế độ chính sách đối với CBVC và người bệnh trong phòng khám.

+ Điều dưỡng: Điều dưỡng trưởng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành phòng khám và chịu trách nhiệm trước Giám đốc chuyên môn trong công tác chăm sóc người người bệnh. Điều dưỡng trưởng quản lý sắp sếp điều dưỡng tại các vị trí làm việc và điều động nhân lực kịp thời hỗ trợ cho các khoa khi có yêu cầu.

+ Công nghệ Thông tin: là bộ phận nghiệp chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành phòng khám và chịu trách nhiệm trước Giám đốc phòng khám về hoạt động Công nghệ thông tin trong phòng khám. Quản lý, triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của phòng khám. Thiết kế, lắp đặt các thiết bị tin học cho các phòng. Hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên sử dụng các phần mền, thiết bị công nghệ thông tin. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của phòng khám thực hiện công tác thống kê y tế theo quy định. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa phòng khám với Sở Y tế và các đơn vị sự nghiệp có liên quan. Quản lý, phát triển trang thông tin điện tử (Website) của phòng khám. Đảm nhiệm công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ thông tin.

+ Vật tư Trang thiết bị y tế: là bộ phận nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc điều hành phòng khám và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong phòng khám. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong phòng khám trình giám đốc. Tổ chức duy tu bảo dưỡng trang thiết bị y tế kịp thời. Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong phòng khám trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

+ Tổ phục vụ:

Các khoa lâm sàng: gồm có 7 phòng khám

+ Phòng khám cấp cứu + Lưu bệnh: Hoạt động thường xuyên

+ Phòng khám Nội tổng quát (02): Hoạt động thường xuyên

+ Phòng khám Tai Mũi Họng: Hoạt động theo lịch

+ Phòng khám Răng Hàm Mặt: Hoạt động thường xuyên

+ Phòng khám Ngoại tổng quát: Hoạt động theo lịch

+ Phòng khám Đông y – VLTL: : Hoạt động thường xuyên

+ Phòng khám Sản phụ khoa: Hoạt động thường xuyên

Khoa cận lâm sàng: gồm có 6 lĩnh vực

– Xét nghiệm: Sinh hóa, huyết học, miễn dịch, vi sinh, tầm soát trước sinh, maker ung thư..

– Giải phẫu bệnh: FNA tuyến vú, FNA tuyến giáp, Sinh thiết tế bào, Paps mear,

– Chẩn đoán hình ảnh: Xquang, Siêu âm, Nội soi tiêu hóa

– Thăm dò chức năng: Điện tim

– Khoa Dược:

Là bộ phận chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành phòng khám và chịu trách nhiệm trước Giám đốc chuyên môn trong công tác cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, …). Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc. Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc. Quản lý hoạt động của Nhà thuốc theo đúng quy định. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc, hóa chất…)

TIN TỨC MỚI NHẤT

Đặt lịch khám

Không cần chờ đợi, đặt lịch và đến khám ngay. Được tư vấn cụ thể trước khi đến khám bệnh.